Hallgatható igehirdetések

Három kérdés a Tízparancsolatról:

  • Kiknek adatott?
  • Változott-e?
  • Meddig van érvényben?

Alapige: II. Mózes 20, 1-17.

"És szólá Isten mindezeket az igéket, mondván: " ...

Bár tudnám, hogy hol találom az Istent!

Alapige: Jób 23, 3.

"Oh ha tudnám, hogy megtalálom őt, elmennék szinte az ő székéig."

.

Alapige: Máté 28, 19-20.

"Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!
"

Kapcsolat: Körmöczy Richárd      Telefon: 06-30/6-189-503      E-mail: info@eloistengyulekezete.hu

© Élő Isten Gyülekezete, 2016.